Πρακτική Άσκηση

στο ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής Πυλαίας Χορτιάτη

Για την έναρξη της πρακτικής άσκησης (ΣΤΟ ΚΟΝΤΙΝΟΤΕΡΟ ΙΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ) απαιτούνται τα κάτωθι :

  • ΑΙΤΗΣΗ
  • ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Φωτοαντίγραφο
  • ΒΕΚ Θεωρημένο φωτοαντίγραφο (από το ΙΕΚ)
  • ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Θεωρημένο φωτοαντίγραφο (από το ΙΕΚ)
  • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Αντίγραφο από το γραφείο μας
  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Από το Δημοτολόγιο του Δήμου εγγραφής
  • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Από το Δήμο της κατοικίας
  • ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Από 24 ετών και άνω, ατομικό
  • ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Από ΙΚΑ
  • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ στο όνομα του πρακτικά ασκούμενου
Μπορείτε να κατεβάσετε τα έγγραφα για την πρακτική άσκηση των αποφοίτων από εδώ.