Εγγραφές

στο ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής Πυλαίας Χορτιάτη

Περίοδος αιτήσεων για το χειμερινό εξάμηνο 2020Β έως 14/09/2020

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής:

  • Αίτηση συμμετοχής στην οποία αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας, το ΑΜΚΑ και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου, καθώς και η σειρά προτίμησης των άνω ειδικοτήτων.
  • Φωτοτυπία της ταυτότητας
  • Γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ ή πιστοποιητικό από το Κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕΠΑ)
  • Απολυτήριο ΕΠΑΛ ή Γεν. Λυκείου ή ΤΕΕ Β ́κύκλου