Εκπαιδευτές

στο ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής Πυλαίας Χορτιάτη

Προθεσμία κατάθεσης φακέλου δικαιολογητικών*: θα αναρτηθεί

Το ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής Πυλαίας Χορτιάτη λόγω εργασιών στο κτίριο του ΔΙΕΚ θα δέχεται την κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών (μόνο από τους υποψήφιους εκπαιδευτές που αφορούν την Ειδική Αγωγή) στη Σχολή Τυφλών, Βασιλίσσης Όλγας 32.

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, ότι πρέπει οι υποψήφιοι εκπαιδευτές να έχουν μαζί τους:

  • Την ηλεκτρονική αίτηση εκτυπωμένη
  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που επικαλούνται στην αίτηση τους

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να είναι μέσα σε φάκελο στον οποίο να αναγράφεται ονοματεπώνυμο και ειδικότητα.

*Τα δικαιολογητικά δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα, σύμφωνα με το Ν.4250/2014.

---------------------------------------------------------------------------